Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.10.2010 U-I-234/10 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/99 in Naš Časopis, št. 27/01, 345/08 in 354/08), kolikor kategorizira javno pot po zemljiščih s parc. št. 62 in 303 k. o. Vrhnika