Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.03.2018 U-I-102/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 21. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo - ZJZ)
05.03.2018 U-I-100/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15)
05.03.2018 U-I-101/18 Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 - ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - ZUPPJS17)
01.03.2018 U-I-91/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
28.02.2018 U-I-86/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)