Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.01.2018 U-I-10/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.01.2018 U-I-6/18 Pobuda za oceno ustavnosti 6. točke 1. člena in 35. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15)
10.01.2018 U-I-5/18 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 - ZST-1) ter 7. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZST) v zvezi s Taksno tarifo št. I
09.01.2018 U-I-4/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 32. člena in drugega odstavka 102. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17 - ZVoz-1)
09.01.2018 U-I-3/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZPP)