Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.01.2016 U-I-19/16 Pobuda za oceno ustavnosti 1. člena, prvega in tretjega odstavka 2. člena in prvega odstavka 3. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 30/13)
19.01.2016 U-I-15/16 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 166. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. - ZDR-1)
18.01.2016 U-I-12/16 Zahteva za oceno zakonitosti dela 7. točke drugega odstavka 28. člena Odloka Mestne občine Maribor o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe Mestne občine Ljubljana o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99 - popr.) ter drugega odstavka 3. člena Odloka Občine Trebnje o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13) in tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega lista glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) ter 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15)
18.01.2016 U-I-14/16 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 – ZIPRS1617)
15.01.2016 U-I-11/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena in četrtega odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 106/11)