Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.09.2017 U-I-142/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi z 19. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
08.09.2017 U-I-137/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 5. člena v zvezi z 29. členom Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 100/13)
08.09.2017 U-I-138/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti druge alineje drugega odstavka 45. člena in petega odstavka 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 45/12 in 42/14)
08.09.2017 U-I-139/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17)
08.09.2017 U-I-140/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil agrarne skupnost Meščanska korporacija Kamnik