Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.01.2018 U-I-18/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)
22.01.2018 U-I-14/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
22.01.2018 U-I-15/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 4. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 23/17 - ZPIZ-2C)
19.01.2018 U-I-12/18 Zahteva za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 - uradno prečiščeno besedilo - ZMZ-1)
19.01.2018 U-I-13/18 Zahteva za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 - uradno prečiščeno besedilo - ZMZ-1)