Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.02.2017 U-I-27/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16)
10.02.2017 U-I-26/17 Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16)
10.02.2017 U-I-28/17 Pobuda za oceno ustavnosti 18. člena v povezavi z 20. točko 5. člena ter 12., 13., 14., in 15. člena Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16 in 50/16) ter 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 9/16)
10.02.2017 U-I-24/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/2016 z dne 4. 5. 2016)
09.02.2017 U-I-25/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica - Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16)