Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.11.2017 U-I-186/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 - uradno prečiščeno besedilo - ZUSDDD)
24.11.2017 U-I-185/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2)
21.11.2017 U-I-184/17 Pobuda za oceno ustavnosti 375. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 - EZ-1)
17.11.2017 U-I-183/17 Pobuda za oceno ustavnosti 387. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 - ZFPPIPP)
16.11.2017 U-I-182/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 2. člena Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)