Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.06.2018 Mp-3/18 Pritožba zoper poročilo Mandatno - volilne komisije Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 in zoper sklep Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 in zoper 1. sejo Državnega zbora z dne 22. 6. 2018
27.06.2018 U-I-423/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
26.06.2018 U-I-421/18 Pobuda za oceno ustavnosti 1. točke 47. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 - ZŠpo-1)
21.06.2018 U-I-419/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018)
21.06.2018 U-I-420/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 57. člena, prvega dostavka 58. člena, drugega in tretjega odstavka 169. člena, 4. točke prvega odstavka 171.a člena in prvega odstavka 171.b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16)