Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

26.06.2017 U-I-104/17 Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 - ZFDO)
22.06.2017 U-I-103/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo)
21.06.2017 U-I-102/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 226. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15 - ZIZ)
20.06.2017 U-I-101/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
14.06.2017 U-I-98/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 - ZEKom-1)