Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.05.2018 U-I-365/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
14.05.2018 U-I-366/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena Zakona o odvetništvu (Ur. l. RS št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16)
11.05.2018 U-I-353/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Usmeritev za delo policije pri zagotavljanju policijske asistence št. 2203-24/2014/8 (2111-2) s prilogo št. 1
11.05.2018 P-2/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Postajo prometne policije Maribor
11.05.2018 U-I-349/18 Postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve)