Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.11.2017 U-I-180/17 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
10.11.2017 U-I-181/17 Zahteva za oceno ustavnosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08)
08.11.2017 U-I-179/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZMZ)
07.11.2017 U-I-178/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001)
06.11.2017 U-I-176/17 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)