Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.06.2018 U-I-415/18 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15)
20.06.2018 U-I-413/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018)
20.06.2018 U-I-414/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018)
20.06.2018 U-I-412/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 22. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18 z dne 15. 6. 2018)
20.06.2018 U-I-416/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)