Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.08.2016 U-I-132/16 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08)
21.07.2016 U-I-125/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14 – ZOdv)
14.07.2016 U-I-123/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 245. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS št. 55/08, 66/08, 39/09 in 91/11)
12.07.2016 U-I-122/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
08.07.2016 U-I-121/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 48.a člena ter prve alineje četrtega odstavka in petega odstavka 74. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo) ter standard 31.9.a), 31.14. in 31.15. Slovenskih računovodskih standardov (2016) (Uradni list RS, št. 95/16)