Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.06.2016 U-I-107/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05)
15.06.2016 U-I-108/16 Pobuda za oceno ustavnosti 28. in 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP) in 144. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – ZGO-1)
14.06.2016 U-I-105/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16 - ZMed)
08.06.2016 U-I-101/16 Pobuda za oceno ustavnosti e. točke 3. člena in 4. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14)
08.06.2016 U-I-103/16 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10)