Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.05.2016 U-I-97/16 Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 25. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo)
16.05.2016 U-I-91/16 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10)
12.05.2016 U-I-88/16 Zahteva za oceno ustavnosti 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13 - ZKP)
12.05.2016 U-I-87/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. člena in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110-06 – uradno prečiščeno besedilo, 42/12, 22/16 in 39/16 – ZMed)
09.05.2016 U-I-84/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 189. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13 - ZUTD)