Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.05.2016 U-I-78/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15 - ZSS)
04.05.2016 U-I-79/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15)
22.04.2016 U-I-70/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 26. člena in grafičnega dela – karte 4 Prometno omrežje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03 in Medobčinski uradni vestnik, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15)
22.04.2016 U-I-71/16 Pobuda za oceno ustavnosti 20.a člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 4/16)
13.04.2016 U-I-65/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno preščiščeno besedilo, 21/13 in 111/13 - ZP-1)