Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.04.2016 U-I-63/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 186. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - ur. p. b.)
07.04.2016 U-I-61/16 Zahteva za oceno skladnosti prvega odstavka 21. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 87/15) z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št 127/06 - ZJZP)
23.03.2016 U-I-55/16 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15)
10.03.2016 U-I-50/16 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo in 108/12)
29.02.2016 U-I-45/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat) in osmega odstavka 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn)