Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

30.10.2017 U-I-170/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 105/11, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 102/12, 96/13, 108/13, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 104/15 in 63/16)
30.10.2017 U-I-172/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter drugega in tretjega odstavka 36. člena in 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17 in 40/17)
27.10.2017 U-I-169/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011 in 35/2016)
27.10.2017 U-I-168/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka in tretjega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 - popr., 39/06, 59/11 in 55/2017) ter 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17)
26.10.2017 U-I-167/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, točke b) četrtega odstavka in točke a) šestega odstavka 75. člena in tretje alineje četrtega odstavka 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 - ZJN-3)