Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.06.2015 U-I-81/15 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
06.05.2015 U-I-67/15 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
21.04.2015 U-I-56/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
31.03.2015 U-I-46/15 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 12. člena in prvega odstavka 21. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13)
20.03.2015 U-I-41/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)