Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.01.2018 U-I-18/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)
22.01.2018 U-I-14/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
16.01.2018 Mp-2/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve)
16.01.2018 U-I-11/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
16.01.2018 Mp-1/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve)