Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.02.2017 U-I-33/17 Pobuda za oceno ustavnosti 93. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15 in 63/16 - ZDavP-2)
21.02.2017 U-I-31/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občine Krško o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3 (Uradni list RS, št. 13/16)
13.02.2017 U-I-30/17 Pobuda za začetek postopka ustavnosti 4. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) ter 3., 5. in 6. člena Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07)
13.02.2017 U-I-29/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 - popr.), kolikor kategorizira javno cesto, vpisano pod zap. št. 228, odsek 902382 Trata - Žabnica" v delu, ki poteka po zemljišču 993/4 k. o. Stari Dvor
10.02.2017 U-I-27/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16)