Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.04.2017 U-I-49/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15)
03.04.2017 U-I-51/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
31.03.2017 U-I-48/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, ZPIZ-2) v zvezi z enajstim odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 95/15 - ZObr) ter 204. členom ZPIZ-2
29.03.2017 U-I-47/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 310. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 22. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
28.03.2017 U-I-45/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 78. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16)