Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.11.2014 U-I-224/14 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
12.06.2014 U-I-140/14 Pobuda za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv))
30.12.2013 U-I-1/14 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12 - ZUstS)
30.12.2013 U-I-2/14 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12 - ZUstS)
28.12.2012 U-I-1/13 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 118/07) in drugega odstavka 44. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06)