Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.01.2018 U-I-5/18 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 - ZST-1) ter 7. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZST) v zvezi s Taksno tarifo št. I
09.01.2018 U-I-3/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZPP)
08.01.2018 U-I-1/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 1/2001)
08.01.2018 U-I-2/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. in 33. člena, sedmega in osmega odstavka 37. člena, 7. točke prvega odstavka in pete alineje drugega odstavka 72. člena ter 74. in 102. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12 in 19/15)
28.12.2017 U-I-196/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16)