Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.12.2017 U-I-187/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 51/2007 in 109/2012)
04.12.2017 U-I-188/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 51/2007 in 109/2012)
24.11.2017 U-I-185/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2)
21.11.2017 U-I-184/17 Pobuda za oceno ustavnosti 375. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 - EZ-1)
17.11.2017 U-I-183/17 Pobuda za oceno ustavnosti 387. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 - ZFPPIPP)