Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.06.2017 U-I-101/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
14.06.2017 U-I-98/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 - ZEKom-1)
13.06.2017 U-I-97/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 38/14)
08.06.2017 U-I-95/17 Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena, drugega odstavka 11. člena in 16. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 - ZDR) in 4. člena, drugega odstavka 13. člena in 18. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 52/16 - ZDR-1)- ZDR-1 in prvega odstavka 69. člena Zakona o visokem šolstvu (uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14 in 75/16 - ZVis)
01.06.2017 U-I-91/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2007, 16/2008, 4/2015, 20/2015)