Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.10.2017 U-I-156/17 Pobuda za oceno ustavnosti 7. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17)
22.09.2017 U-I-152/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17).
21.09.2017 U-I-151/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17)
15.09.2017 U-I-148/17 Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena, drugega odstavka 13. člena in 18. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 52/16 - ZDR-1)
15.09.2017 U-I-147/17 Pobuda za oceno ustavnosti 12. 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 - ZVPR) in Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 40/17)