Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.07.2018 U-I-436/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16)
17.07.2018 U-I-433/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (Uradni list, RS št. 57/17)
17.07.2018 U-I-434/18 Pobuda za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11 - ZZasV-1)
17.07.2018 U-I-431/18 Pobuda za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 - ZVPR)
17.07.2018 U-I-432/18 Pobuda za oceno ustavnosti 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. in 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07, 109/09, 9/14 in 59/17 - ZVPEP)