Nerešene zadeveZahteve Vrhovnega sodišča

Zahteve Vrhovnega sodišča

U-I-6/17 z dne 12. 1. 2017
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 - ZUS-1) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 - ZPNačrt)
U-I-224/16 z dne 21. 12. 2016
Zahteva za oceno ustavnosti 392. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08)
U-I-92/15, 22. 6. 2015
Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 287. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo - KZ-1)