Nerešene zadeveZahteve Vrhovnega sodišča

Zahteve Vrhovnega sodišča

U-I-196/17 z dne 28. 12. 2017 Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16)
U-I-171/17 z dne 30. 10. 2017
Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
U-I-82/17 z dne 19. 5. 2017 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15 – ZObr)
U-I-80/17 z dne 16. 5. 2017 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 - ZOdvT)
U-I-6/17 z dne 12. 1. 2017
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 - ZUS-1) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 - ZPNačrt)