Nerešene zadeveZahteve Vrhovnega sodišča

Zahteve Vrhovnega sodišča

U-I-80/17 z dne 16. 5. 2017 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 - ZOdvT)
U-I-6/17 z dne 12. 1. 2017
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 - ZUS-1) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 - ZPNačrt)