predsednica dr. Jadranka Sovdat


podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat


sodnica dr. Špelca Mežnar

Dr. Jadranka Sovdat je 31. 10. 2016 nastopila mandat predsednice Ustavnega sodišča, dr. Etelka Korpič – Horvat pa mandat podpredsednice Ustavnega sodišča.
Dr. Špelca Mežnar je s tem dnem nastopila funkcijo ustavne sodnice. Nadomestila je ustavnega sodnika mag. Miroslava Mozetiča, ki mu je prenehal mandat.