O sodiščuPravna podlagaUstavaX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


172. člen

Ta ustava začne veljati z razglasitvijo.


173. člen

Določbe te ustave se uporabljajo z dnem razglasitve, razen če v ustavnem zakonu za izvedbo te ustave ni drugače določeno.


174. člen

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda k uporabi določb te ustave se sprejme ustavni zakon.

Ustavni zakon se sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev v vseh zborih Skupščine Republike Slovenije.

Ur. list RS, št. 33/91-I, razglašena 23. 12. 1991

    Ilustrirana ustava

    Ilustrirana ustava