O sodiščuPravna podlagaZakon o Ustavnem sodiščuX. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE Z USTAVO

X. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE Z USTAVO


70. člen

Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora daje ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.