O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Rajka Kneza

Številka

Leto

Akt


U-I-64/14
2017

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl.