Ustavno sodišče je ugotovilo, da se je izpodbijana določba pri določanju davčne osnove za odmero davka na promet z nepremičninami sklicevala na posplošeno tržno vrednost nepremičnin iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ugotovilo njegovo neskladje s 147. členom Ustave.

Glede na navedeno je iz enakih razlogov v neskladju s 147. členom Ustave tudi izpodbijana določba.

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, razveljavilo tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.