Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-187/19, Up-737/19, 06.02.2024,
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.) (ZFPPIPP), 2. tč. 1. odst. 122. čl. v zvezi s 123. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 14. 3. 2019
Up-763/23, 05.02.2024,
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 14214/2023 z dne 7. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Ks 14214/2023 z dne 2. 6. 2023
P-15/23, 01.02.2024,
Spor o pristojnosti
U-I-377/22, 01.02.2024, Uradni list RS, št. 13/2024 | 01.02.2024
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (ZVet-1), 66. čl.
U-I-192/23, 01.02.2024, Uradni list RS | 01.02.2024
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (ZIZ), 2. odst. 61. čl. in 5. odst. 62. čl.
U-I-154/22, 30.01.2024,
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21, 54/22 in 109/23) (ZUTD), 1. al. 1. odst. 126. čl.
U-I-224/23, Up-1486/23, 24.01.2024,
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 268/2023 z dne 27. 9. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 370/2020 z dne 31. 7. 2023 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 102/23) (ZFPPIPP), 14. čl.
Up-645/20, 23.01.2024,
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020
U-I-221/23, 19.01.2024,
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23) (ZEPDSV), 18. čl.
U-I-223/23, 19.01.2024,
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 133/23) (ZPIZ-2), 116. čl.
U-I-216/20, Up-446/20, 18.01.2024, Uradni list RS, št. 9/24 | 18.01.2024
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (ZDoh-2), 3. pov. drugega odst. 98. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2327/2018 z dne 17. 9. 2019
U-I-834/21, 18.01.2024, Uradni list RS, št. 9/24 | 18.01.2024
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) (ZIntPK), 37. čl., 38. čl., 39. čl., 40. čl.
U-I-809/21, 11.01.2024, Uradni list RS, št. 99/2022 | 11.01.2024
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20, 172/21 in 141/22) (ZODPol/21), 7. in 8. odst. 43. čl., 75. čl.
P-9/23, 11.01.2024,
Spor o pristojnosti
Up-1372/20, 11.01.2024,
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2301/2019 z dne 12. 2. 2020
Up-669/21, 10.01.2024,
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 45/2021 z dne 15. 6. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 224/2020 z dne 14. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Pg 43/2020 z dne 7. 7. 2020
Up-97/20, 09.01.2024,
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019
Up-810/20, 04.01.2024,
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 in 2. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018
U-I-393/22, 14.12.2023, Uradni list RS, št. 135/23; Uradne objave | 14.12.2023
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22), 1. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-154/21, U-I-36/21, 14.12.2023,
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 15/2021 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 38/2019 z dne 30. 11. 2020 Zakon o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) (ZOdv), 8. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 14959

06.02.2024

U-I-187/19, Up-737/19

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.) (ZFPPIPP), 2. tč. 1. odst. 122. čl. v zvezi s 123. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 14. 3. 2019

Več

05.02.2024

Up-763/23

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 14214/2023 z dne 7. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Ks 14214/2023 z dne 2. 6. 2023

Več

01.02.2024

P-15/23

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 13/2024 | 01.02.2024

U-I-377/22

Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (ZVet-1), 66. čl.

Več

Uradni list RS | 01.02.2024

U-I-192/23

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (ZIZ), 2. odst. 61. čl. in 5. odst. 62. čl.

Več

30.01.2024

U-I-154/22

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21, 54/22 in 109/23) (ZUTD), 1. al. 1. odst. 126. čl.

Več

24.01.2024

U-I-224/23, Up-1486/23

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 268/2023 z dne 27. 9. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 370/2020 z dne 31. 7. 2023 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 102/23) (ZFPPIPP), 14. čl.

Več

23.01.2024

Up-645/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020

Več

19.01.2024

U-I-221/23

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23) (ZEPDSV), 18. čl.

Več

19.01.2024

U-I-223/23

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 133/23) (ZPIZ-2), 116. čl.

Več

Uradni list RS, št. 9/24 | 18.01.2024

U-I-216/20, Up-446/20

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (ZDoh-2), 3. pov. drugega odst. 98. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2327/2018 z dne 17. 9. 2019

Več

Uradni list RS, št. 9/24 | 18.01.2024

U-I-834/21

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) (ZIntPK), 37. čl., 38. čl., 39. čl., 40. čl.

Več

Uradni list RS, št. 99/2022 | 11.01.2024

U-I-809/21

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20, 172/21 in 141/22) (ZODPol/21), 7. in 8. odst. 43. čl., 75. čl.

Več

11.01.2024

P-9/23

Spor o pristojnosti

Več

11.01.2024

Up-1372/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2301/2019 z dne 12. 2. 2020

Več

10.01.2024

Up-669/21

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 45/2021 z dne 15. 6. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 224/2020 z dne 14. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Pg 43/2020 z dne 7. 7. 2020

Več

09.01.2024

Up-97/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019

Več

04.01.2024

Up-810/20

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 in 2. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018

Več

Uradni list RS, št. 135/23; Uradne objave | 14.12.2023

U-I-393/22

Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22), 1. odst. 2. čl. in 3. čl.

Več

14.12.2023

Up-154/21, U-I-36/21

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 15/2021 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 38/2019 z dne 30. 11. 2020 Zakon o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) (ZOdv), 8. čl.

Več