Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 16382

Neobjavljeno | 07.09.2020

Up-322/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 17/2016 z dne 6. 9. 2016

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-1153/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 38/2018 z dne 13. 6. 2018 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 985/2016 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 674/2014 z dne 11. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-748/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 139/2020 z dne 21. 5. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 106/2020 z dne 23. 1. 2020

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-187/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 524/2019 z dne 19. 12. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 167/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 137/2018 z dne 27. 11. 2018

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-1679/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 217/2019 z dne 11. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. SDn 678/2019 z dne 23. 8. 2019

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

U-I-450/19

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-790/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 71/2020 z dne 19. 6. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1921/2019 z dne 8. 1. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 13/2017 z dne 1. 7. 2019

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-620/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 166/2020 z dne 12. 6. 2020

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-674/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 552/2020 z dne 30. 4. 2020 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P1806/2013 - III z dne 2. 4. 2019 in z dne 29. 11. 2019

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-9/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 231/2016 z dne 26. 10. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 78/2016 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 104/2012 z dne 7. 1. 2016

Več

Neobjavljeno | 03.09.2020

Up-905/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 15. 11. 2018 in z dne 9. 1. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 20. 8. 2018

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

Up-975/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 126/2019 z dne 18. 6. 2019 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 829/2018 z dne 20. 3. 2019

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

Up-298/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 228/2018 z dne 19. 12. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 697/2018 z dne 4. 10. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 149/2017 z dne 5. 6. 2018

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

Up-1139/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 606/2018 z dne 31. 1. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 69/2018 z dne 16. 5. 2018

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

Up-69/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 78/2017 z dne 8. 11. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 95/2016 z dne 6. 12. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-149/2015/2 z dne 21. 12. 2015 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 330-684/2013-24 z dne 16. 7. 2015

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

Up-401/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 276/2018 z dne 22. 1. 2019

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

U-I-226/16

Urbanistični pogoji št. SL-117 Priloge 1 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13 in 23/13 – popr., 71/14 – popr. in 95/15)

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

U-I-242/20

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), 6. odst. 35. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

U-I-267/20

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)

Več

Neobjavljeno | 01.09.2020

U-I-325/20

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), 57. čl

Več