Začasna zadržanja

22.09.2011 Zadržanje izvrševanja Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11) (U-I-151/11)

Številka: U-I-151/11-7
Datum: 14. 9. 2011    
                                    

S K L E P


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 14. septembra 2011

sklenilo:

...

Datoteke

acrobat Zadržanje
[138.23 KB]