Ustavno sodišče je na upravni seji 17. 10. 2016 izvolilo ustavno sodnico dr. Jadranko Sovdat za novo predsednico Ustavnega sodišča in ustavno sodnico dr. Etelko Korpič – Horvat za novo podpredsednico Ustavnega sodišča. Funkcijo obe nastopita 31. oktobra 2016.