Aktualno

20.01.2020
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1178/18 z dne 12. 12. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper pravnomočen sklep sodišča, da se mu zaradi kverulantske paranoje delno odvzema poslovna sposobnost, in sicer za nastopanje v sodnih in upravnih postopkih v okviru pravosodnih organov Republike Slovenije.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

09.01.2020 U-I-213/16 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št....
09.01.2020 Up-964/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 1/2015 z dne 31. 8. 20...
12.12.2019 Up-1178/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1525/2017 z dne 25. 10. 2017 in...
09.12.2019 Up-548/16 Sodba Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. ZSV 45/2016 z dne 6. 4. 2016
09.12.2019 Up-191/16, Up-725/16, Up-154/17, Up-756/17, Up-449/18 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 9. 12. 2015 ...