Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2022

Številka: Su-I-10/20-27 Datum: 6. 12. 2021 Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list...
Preberi več
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2022

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-502/18 z dne 9. 12. 2021

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Upravnega sodišča odločalo o ustavnosti tretje povedi prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-502/18 z dne 9. 12. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je ob nastopu funkcije srečal z evropskim komisarjem Didierom Reyndersom.

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je ob nastopu funkcije srečal z evropskim komisarjem Didierom Reyndersom. V pogovoru, ki je...
Preberi več
Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je ob nastopu funkcije srečal z evropskim komisarjem Didierom Reyndersom.

Začasno zadržanje št. U-I-823/21 z dne 23. 12. 2021

U-I-823/21-12 23. 12. 2021   SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata policistov Slovenije,...
Preberi več
Začasno zadržanje št. U-I-823/21 z dne 23. 12. 2021

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-16/21, U-I-27/21 z dne 18. 11. 2021

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve sedmih reprezentativnih sindikatov odločalo o ustavnosti zakonske ureditve v Zakonu o delovnih razmerjih in...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-16/21, U-I-27/21 z dne 18. 11. 2021

Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Objava na ZRSZ: 6. 1. 2022 Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 21. 1. 2022 Republika Slovenija, Ustavno...
Preberi več
Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja z vzdrževanjem elementov tehničnega varovanja

Naročnik Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo za oddajo javnega...
Preberi več

Navodilo za vstop v glavno pisarno Ustavnega sodišča

Spoštovani vlagatelji! Vstop v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije je mogoč ob upoštevanju naslednjih navodil: I.Uradne ure: 1.Uradne ure...
Preberi več

30 let Ustavnega sodišča v samostojni državi

Nagovor predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Rajka Kneza ob 30. obletnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter nekaj utrinkov iz dela...
Preberi več
30 let Ustavnega sodišča v samostojni državi

Odločba Informacijskega pooblaščenca

Odločba Informacijskega pooblaščenca o pritožbi proti odločbi uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja.
Preberi več
Iskalnik
po odločitvah

Kdor želi pri Ustavnem sodišču vložiti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil ali vložiti ustavno pritožbo, lahko to stori pod pogoji, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču. Več…

Vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča lahko vložite tudi v elektronski obliki na portalu VEP.si s storitvijo eOBRAZCI in sicer preko povezav za vlaganje e-vlog, ki so navedene v razdelku Povezave za vlaganje e-vlog. Za vlaganje vlog v elektronski obliki na portalu VEP.si, potrebujete  Več…

Plečnikova
palača

Zunanjost palače Ustavnega sodišča, imenovane tudi Plečnikova palača, obiskovalcev in ljubiteljev arhitekture še zdaleč ne pripravi na blišč in lepoto njene notranjščine.

Zgrajena je bila leta 1882 v renesančnem slogu z močno izstopajočo rustiko v pritličju, …

Naročite se na
E-obveščanje

Samodejno obveščanje o novostih in odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Ustava
v stripu

Lahko si ogledate ilustrirano Ustavo Republike Slovenije (v stripu)