Aktualno

15.04.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-95/16 z dne 14. 3. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi registrirane lekarne zoper sodbo Vrhovnega sodišča, ki je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, da se zavrne zahtevek pritožnice na ugotovitev, da še velja njena koncesijska pogodba za opravljanje lekarniške dejavnosti,  sklenjena z mestno občino Ljubljana (MOL). Vrhovno sodišče je torej potrdilo, da je MOL zakonito odpovedala koncesijsko pogodbo pritožnice.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

04.04.2019 P-4/18 Spor o pristojnosti
14.03.2019 Up-731/16, Up-742/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1769/2016...
14.03.2019 Up-95/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015
21.02.2019 Up-1094/18 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 15/2018 z dne 27. 3. ...
14.02.2019 Up-619/17 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017