Aktualno

23.08.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-171/16, Up-793/16 z dne 11. 7. 2019
Ustavno sodišče je na podlagi vložene pobude presojalo del drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov na predlog dolžnika v izvršbi dovoljuje za največ tri mesece in le enkrat. Pri presoji izpodbijanega dela navedene določbe se je Ustavno sodišče omejilo na izvršbo zaradi izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

11.07.2019 Up-1167/18 Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018
11.07.2019 Up-321/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z ...
11.07.2019 Up-38/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z...
11.07.2019 U-I-171/16, Up-793/16 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščen...
04.07.2019 U-I-152/17 (ANPR) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 ...