Aktualno

19.03.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-619/17 z dne 14. 2. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper odločitev pritožbenega sodišča, ki je spremenilo zavrnilno sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugodilo zahtevku tožeče stranke za odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje in naložilo pritožnici dolžnost njegove izpraznitve v roku šestdesetih dni od pravnomočnosti sodbe.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

14.02.2019 Up-619/17 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017
24.01.2019 Up-455/15 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015
24.01.2019 Up-441/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 6115/2016 z dne 18. 3. 2016 v zv...
22.01.2019 Up-571/15 Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 105/2014 z dne 1. 6. 2015
22.01.2019 Up-240/15 Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 902/2014 z dne 5. 1. 2015