Aktualno

14.10.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena Zakona o tujcih. Izpodbijane določbe so urejale poseben pravni režim oseb, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, v času spremenjenih razmer na področju migracij. Zakonodajalec je v drugem odstavku 10.b člena Zakona o tujcih začasno in na določenem območju nadomestil določbe Zakona o mednarodni zaščiti, ki drugače urejajo ravnanje z namero podati prošnjo za mednarodno zaščito.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

18.09.2019 U-I-303/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
18.09.2019 P-3/19 Spor o pristojnosti
18.09.2019 P-5/18 Spor o pristojnosti
18.09.2019 U-I-59/17 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/...
12.09.2019 Up-293/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 20254/2015 z...