Aktualno

31.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-186/15 z dne 4. 7. 2019
Pritožnik je bil z izpodbijanimi sodbami, na podlagi priznanja krivde, spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti po prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika. V ustavni pritožbi je uveljavljal, da sodišče kaznivega dejanja ni pravilno pravno opredelilo, saj naj bi priznal potek kaznivega dejanja, ne pa tudi pravne kvalifikacije. Opozarjal je, da je bila žrtev pritožnikov očim, ki je bil do njega večkrat fizično in psihično nasilen. V kritičnem času naj bi očim pritožnika fizično napadel in mu grozil, zato naj se pritožnik kot psihični bolnik več ne bi bil sposoben obvladati.

25 Let

25 Let

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

11.07.2019 Up-1167/18 Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018
11.07.2019 Up-321/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z ...
11.07.2019 Up-38/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z...
04.07.2019 U-I-152/17 (ANPR) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 ...
04.07.2019 Up-531/19 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 59652/2012 z dne 8. 4. 2016 in s...