Aktualno

07.04.2020
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-110/16 z dne 12. 3. 2020
Ustavno sodišče je na podlagi več vloženih pobud presojalo ureditev prvega stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Po tej določbi se zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, za izvedbo programa zagotavlja petinosemdeset odstotkov sredstev, ki jih država ali lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Pobudniki menijo, da bi moralo biti zagotovljeno stoodstotno javno financiranje programa zasebnih osnovnih šol.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

12.03.2020 U-I-110/16 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list R...
05.03.2020 Up-529/19 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi ...
20.02.2020 Up-757/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 20...
13.02.2020 Up-399/17 Druga poved I. točke izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 400...
13.02.2020 Up-984/19 Sodba Vrhovnega sodišča št. XI Ips 17558/2019 z dne 12. 6. 2019 in sklep Ok...