Aktualno

14.12.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-80/17 z dne 5. 12. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni skladnosti prvega odstavka 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT) v delu, v katerem se je odvetniška nagrada,  izračunana za namen povrnitve pravdnih stroškov, pri vrednostih predmeta nad 500.000 EUR za vsak začeti nadaljnji znesek 50.000 EUR, zvišala za 100 EUR. Odločalo je o zahtevi za oceno ustavnosti Vrhovnega sodišča, ki je menilo, da Ustava zahteva, da odvetniška nagrada, izračunana za navedeni namen, ne sme preseči vrednosti, ki jo ima pri spornem predmetu v višini 500.000 EUR, ne glede na to, kolikšna je bila dejanska vrednost spornega predmeta.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

05.12.2018 U-I-80/17 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 1. odst. 12....
29.11.2018 U-I-488/18, Up-1432/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 ...
29.11.2018 U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno bese...
22.11.2018 U-I-114/16, Up-535/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016, s sklep...
15.11.2018 Up-9/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 587/2015 ...