Aktualno

15.10.2019
Izjava za javnost predsednika Ustavnega sodišča
Vloga sodnika dr. Accetta v času pred ustanovitvijo stranke SMC je bila na podlagi identičnih očitkov, kot se tokrat pojavljajo v nekaterih medijih, v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred Ustavnim sodiščem; prvič v zadevi U-I-191/17 (Drugi tir), nazadnje pa v zadevi U-I-59/17 (Presoja ZTuj-2, ločeno mnenje sodnika Jakliča). Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

18.09.2019 U-I-303/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
18.09.2019 P-3/19 Spor o pristojnosti
18.09.2019 P-5/18 Spor o pristojnosti
18.09.2019 U-I-59/17 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/...
12.09.2019 Up-293/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 20254/2015 z...