Aktualno

17.02.2020
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-171/17 z dne 6. 2. 2020

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča odločalo o ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela. Izpodbijana določba je urejala postopek izbora delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. O izbiri delodajalcev odloča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvestil z dopisom. Zoper odločitev je možen upravni spor.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

06.02.2020 U-I-171/17 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13...
09.01.2020 U-I-213/16 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št....
09.01.2020 Up-964/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 1/2015 z dne 31. 8. 20...
12.12.2019 Up-1178/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1525/2017 z dne 25. 10. 2017 in...
09.12.2019 Up-548/16 Sodba Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. ZSV 45/2016 z dne 6. 4. 2016