Aktualno

15.11.2019
Odziv predsednika Ustavnega sodišča na izjavo poslanca Državnega zbora
Gre za neprimerno izjavo člana zakonodajne veje oblasti, ki izraža nespoštljiv odnos do drugih institucij državne oblasti, ne le Ustavnega sodišča.

Medsebojno spoštovanje nosilcev različnih vej oblasti je osnova za normalno delovanje države in bistveno za ohranjanje zaupanja državljanov do oblasti.

Zato bi si morali vsi prizadevati, tudi in predvsem v primerih, ko smo različnih mnenj, za strpne in spoštljive odnose.
Predsednik US
Prof. dr. Rajko Knez

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

04.11.2019 Up-761/17 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 121/2017 z dne 12. 6. 2017 v zvezi s ...
24.10.2019 U-I-26/17, U-I-87/16, U-I-105/16 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4...
09.10.2019 Up-717/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 296/2015 z dne 1. 6. 2016
09.10.2019 Up-709/15, Up-710/15 Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9....
18.09.2019 U-I-303/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...