Aktualno

10.12.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-114/16, Up-535/16 z dne 22. 11. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper pritožnika odredilo začasno zavarovanje premoženja na podlagi 20. in 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Ugovor pritožnika zoper sklep je bil zavrnjen kot neutemeljen, Višje sodišče v Kopru pa je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

29.11.2018 U-I-488/18, Up-1432/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 ...
22.11.2018 U-I-114/16, Up-535/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016, s sklep...
15.11.2018 Up-9/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 587/2015 ...
08.11.2018 U-I-154/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS...
24.10.2018 P-3/18 Spor o pristojnosti