Aktualno

13.06.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne9. 5. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper odredbo o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se zaradi njegovega dolga v višini okoli 20.000,00 EUR prodaja nepremično premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

27.05.2019 Up-20/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 662/2014 ...
27.05.2019 Up-1496/18 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 618/2018 z dne 18. 9. 2018
16.05.2019 Up-449/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 Sklep ...
16.05.2019 P-1/19 Spor o pristojnosti
09.05.2019 Up-564/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi ...