Aktualno

07.12.2018
Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

29.11.2018 U-I-488/18, Up-1432/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 ...
15.11.2018 Up-9/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 587/2015 ...
08.11.2018 U-I-154/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS...
24.10.2018 P-3/18 Spor o pristojnosti
24.10.2018 P-1/18 Spor o pristojnosti