Aktualno

27.12.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/16 z dne 15. 11. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega stavka prvega odstavka 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

24.01.2019 Up-455/15 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015
22.01.2019 Up-571/15 Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 105/2014 z dne 1. 6. 2015
22.01.2019 Up-240/15 Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 902/2014 z dne 5. 1. 2015
22.01.2019 Up-580/15 Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 876/2014 z dne 15. 5. 2015
22.01.2019 Up-335/15 Sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 133/2014 z dne 9. 3. 2015