AktualnoNovice

31.01.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) izdaja Ustavno sodišče naslednje
   
TISKOVNO SPOROČILO

Ustavno sodišče je na zahtevo Vrhovnega sodišča presojalo ustavno skladnost Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakona o volilni in referendumski kampanji, ni pa odločalo o veljavnosti referenduma o t. i. Zakonu o drugem tiru. O tem bo odločalo Vrhovno sodišče v postopku, ki poteka zoper končni referendumski izid na podlagi pritožbe Vilija Kovačiča pred tem sodiščem.
...

Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo
[292.11 KB]
acrobat Odločba
[337.34 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Sovdat
[348.96 KB]
acrobat Pritrdilno LM DDr. Jaklič
[272.48 KB]