AktualnoNovice

06.05.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-49/17, U-I-98/17 z dne 28. 3. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o dveh zahtevah Upravnega sodišča za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1/15). Upravno sodišče je pri odločanju naletelo na problem pomenske določljivosti zakonskega pojma prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma iz izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije (RS). Ti prihodki so bili namreč ena od osnov za določitev višine vsakokratnega letnega plačila, torej javne dajatve, ki jo je moral operater plačevati Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Ustavno sodišče je poudarilo, da načelo jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave jamči prepoved izpostavljanja naslovnikov pravnih norm ustavnopravno nesprejemljivi stopnji nepredvidljivosti in negotovosti pravnih posledic njihovih storitev in opustitev. Protiustavni so predpisi, ki že zaradi svoje nejasne ubeseditve v konkretnih primerih omogočajo arbitrarno delovanje javne oblasti.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da obstajata dve enako mogoči razlagi drugega stavka drugega odstavka 6. člena ZEKom-1/15, ki odgovarjata na vprašanje, kako izračunavati operaterjeve prihodke, ki jih je bilo treba upoštevati pri odločanju o višini letnega plačila. Ti razlagi  se kažeta še po uporabi vseh splošno priznanih metod razlage  kot enako verjetni. Ustavno sodišče meni, da dejstvo, da obstajata vsaj dve enako verjetni razlagi zakonske določbe, ki ureja določitev osnove za odmero javne dajatve, samo po sebi pomeni, da so naslovniki izpodbijane določbe izpostavljeni arbitrarni negotovosti.
 
Ustavno sodišče je odločilo, da je bil drugi stavek drugega odstavka 6. člena ZEKom-1/15  v neskladju z Ustavo.

Datoteke

acrobat Odločba
[347.18 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Accetto
[313.28 KB]