Arhiv novic

AktualnoNovice

04.07.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-50/16 z dne 6. 6. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Upravnega sodišča za presojo ustavnosti drugega odstavka 91. člena Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS), ki določa, da je napitnina v igralnici sestavni del prihodkov koncesionarja in da se v celoti nameni za plače zaposlenih za delovno uspešnost.

Upravno sodišče je menilo, da je izpodbijana določba v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi pri delitvi napitnin brez razumnega razloga različno obravnavala redno zaposlene delavce in tiste, ki niso v rednem delovnem razmerju pri koncesionarju (samostojni podjetniki posamezniki in študentje).
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da zakonodajalec pri izplačilu napitnine razlikuje med zaposlenimi delavci in drugimi delavci iz 86. člena ZIS, čeprav obe skupini sodelujeta pri izvajanju posebnih iger na srečo pri posameznem koncesionarju v igralnici, kjer se ustvarja napitnina, ki je predmet presoje. Po presoji Ustavnega sodišča je zakonodajalec za izpodbijano zakonsko ureditev, ki izključuje določen krog subjektov pri delitvi napitnine, imel razumen razlog, ki je stvarno povezan s predmetom urejanja. V tem primeru s posebnim načinom opravljanja igralniške dejavnosti. Ta terja posebno obravnavo in ureditev zaradi zagotovitve urejenega in nadzorovanega igralniškega okolja.
 
Ustavno sodišče je odločilo, da drugi odstavek 91. člena ZIS ni v neskladju z Ustavo.

Datoteke

acrobat Odločba
[241.64 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Korpič - Horvat
[211.38 KB]