AktualnoNovice

26.03.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1094/18 z dne 21. 2. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper sodbo Upravnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo Sodnega sveta. Sodni svet je z navedeno odločbo drugo osebo imenoval na mesto višje sodnice, za katero je kandidirala tudi pritožnica.

Pritožnica je v tožbi navajala okoliščine, ki so po njenem mnenju vzbujale dvom o nepristranskosti dveh članic Sodnega sveta. Ustavno sodišče je ugotovilo kršitev 22. člena Ustave, ker je Upravno sodišče očitno protispisno sprejelo stališče, da je pritožnica dvom o nepristranskosti članic Sodnega sveta utemeljila s pavšalnimi pomisleki.
 
Poleg navedenega je Upravno sodišče očitke o nepristranskosti članic Sodnega sveta zavrnilo tudi s stališčem, da tudi morebitna izločitev dveh članic Sodnega sveta ne bi mogla spremeniti odločitve, ker je vseh enajst članov Sodnega sveta soglasno izbralo drugo kandidatko.
 
Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da mora Sodni svet odločati v taki sestavi, da ne obstajajo nikakršne okoliščine, ki bi vzbujale dvom o videzu nepristranskosti. Za zagotavljanje objektivnega videza nepristranskosti je pomembno odstranjevanje okoliščin, ki lahko prizadenejo videz nepristranskega odločanja. Upravno sodišče ni upoštevalo, da že sodelovanje osebe, pri kateri niso bile odstranjene okoliščine, ki lahko prizadenejo videz nepristranskosti, pomeni kršitev videza nepristranskosti. Ker Upravno sodišče očitkov pritožnice ni presodilo po vsebini, je kršilo pravico do nepristranskega odločanja in pravico do poštenega postopka iz 22. člena Ustave.

Datoteke

acrobat Sklep
[219.96 KB]
acrobat Odločba
[232.12 KB]