AktualnoNovice

31.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-186/15 z dne 4. 7. 2019
Pritožnik je bil z izpodbijanimi sodbami, na podlagi priznanja krivde, spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti po prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika. V ustavni pritožbi je uveljavljal, da sodišče kaznivega dejanja ni pravilno pravno opredelilo, saj naj bi priznal potek kaznivega dejanja, ne pa tudi pravne kvalifikacije. Opozarjal je, da je bila žrtev pritožnikov očim, ki je bil do njega večkrat fizično in psihično nasilen. V kritičnem času naj bi očim pritožnika fizično napadel in mu grozil, zato naj se pritožnik kot psihični bolnik več ne bi bil sposoben obvladati.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da pritožnik z navedenimi očitki v pravnih sredstvih ni napadal niti zgolj pravne kvalifikacije niti le dejanskega stanja, kot sta njegove navedbe opredelili Višje in Vrhovno sodišče. Uveljavljal je, da dejanje, ki ga je priznal, ne ustreza zakonskemu dejanskemu stanu kaznivega dejanja uboja po 115. členu KZ-1, temveč zakonskemu dejanskemu stanu kaznivega dejanja uboja na mah po 117. členu KZ-1. S tem je smiselno uveljavljal kršitev dolžnosti sodišča prve stopnje, da preveri, ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi dokazi v spisu.

Ustavno sodišče je utemeljilo, da stališči Višjega in Vrhovnega sodišča, po katerih je v okviru priznanja krivde upošteven zgolj opis dejanja, razviden iz izreka prvostopenjske sodbe, nista združljivi z domnevo nedolžnosti. Stališči zanikata ključen pomen sodnikove vloge ob sprejemu priznanja krivde, ki zagotavlja varstvo domneve nedolžnosti in ki prav zato nalaga med drugim sodniku vestno presojo, ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi dokazi v spisu. Ker Višje sodišče ni preverilo, ali in kako je sodišče prve stopnje preizkusilo pritožnikovo priznanje krivde v smislu njegove jasnosti, popolnosti oziroma podprtosti z dokazi, te pomanjkljivosti pa ni odpravilo niti Vrhovno sodišče, je bila pritožniku kršena domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi Višjega in Vrhovnega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v novo odločanje.


Datoteke

acrobat Odločba
[304.70 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Pavčnik
[212.45 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Šugman Stubbs
[249.71 KB]