Arhiv novic

AktualnoNovice

11.04.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-731/16, Up-742/17 z dne 14. 3. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) kot upnice v izvršbi, ki je v dveh izvršilnih zadevah predlagala izvršbo denarnih terjatev na podlagi pravnomočnih odločb svoje disciplinske komisije. Sodišči prve in druge stopnje sta zavrnili predloga za izvršbo na podlagi stališča, da odločbe disciplinske komisije OZS niso izvršilni naslov, ki bi bil lahko podlaga za sodno izvršbo, in sicer zato, ker tega izrecno ne določa noben zakon ali drug predpis.

Ustavno sodišče je zavrnilo ustavno pritožbo na podlagi stališča, da 23. člen Ustave ne zahteva, da bi sodišča prisilno izvrševala zasebnopravne odločitve subjektov zasebnega prava, ki jih ni mogoče sodno preizkusiti.

Datoteke

acrobat Odločba
[237.66 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Pavčnik
[298.61 KB]