Arhiv novic

AktualnoNovice

27.02.2020
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-984/19 z dne 13. 2. 2020
Sodišče je zoper pritožnika odredilo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti. Zoper sklep o odreditvi pripora je pritožnik vložil pritožbo in zahtevo za varstvo zakonitosti. Obe sta bili zavrnjeni. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval, da se pritožbeno sodišče in Vrhovno sodišče nista opredelili do njegovih očitkov, ki so se nanašali na obstoj ponovitvene nevarnosti. Sodišči naj med drugim ne bi odgovorili na pritožnikove navedbe, da je bil pripor odrejen šele eno leto po domnevni storitvi kaznivega dejanja in da je policija v tem obdobju izvajala prikrite preiskovalne ukrepe, a ni ugotovila ničesar sumljivega, kar bi se nanašalo na pritožnika.

Ustavno sodišče je pritrdilo pritožniku, da se pritožbeno sodišče in Vrhovno sodišče do teh navedb nista opredelili. Ocenilo je tudi, da so bile navedbe za odločitev o odreditvi pripora pomembne. Ustavno sodišče je poudarilo, da je lahko čas, ki je pretekel od domnevne storitve kaznivega dejanja pa do odločanja o odreditvi pripora, odločilen za presojo ponovitvene nevarnosti. Če je ta časovni razpon daljši in če v njem niso bile zaznane dodatne okoliščine, ki bi kazale, da je oziroma da bo osumljenec kaznivo dejanje ponovil, je lahko sklepanje o obstoju ponovitvene nevarnosti neutemeljeno. To velja še toliko bolj, če so se v tem časovnem obdobju izvajali prikriti preiskovalni ukrepi, ki bi lahko razkrili osumljenčevo nadaljnjo kriminalno dejavnost, če bi ta obstajala.
 
Glede na navedeno je Ustavno sodišče presodilo, da sta sodišči kršili pritožnikovo pravico do obrazložene sodne odločbe iz 22. člena Ustave.

Datoteke

acrobat Sklep
[216.52 KB]
acrobat Odločba
[238.97 KB]