AktualnoNovice

17.05.2016
Odločba Ustavnega sodišča U-I-190/15 z dne 5. 5. 2016
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, z odločbo št. U-I-190/15 z dne 5. 5. 2016, razveljavilo drugi odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06 – v nadaljevanju ZDDD), ki pri podedovanih ali v dar prejetih nepremičninah kot osnovo za davek na dediščine in darila šteje 80 % posplošene tržne vrednosti teh nepremičnin.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da se je izpodbijana določba pri določanju davčne osnove za odmero davka na dediščine in darila sklicevala na posplošeno tržno vrednost nepremičnin iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ugotovilo njegovo neskladje s 147. členom Ustave. Glede na navedeno je iz enakih razlogov v neskladju s 147. členom Ustave tudi izpodbijana določba.

 

Datoteke

acrobat Odločba
[161.37 KB]