AktualnoNovice

22.10.2015
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-II-1/15 z dne 28. 9. 2015
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev v sporu o dopustnosti referenduma, začetem z zahtevo predlagateljev referenduma Metke Zevnik, Kranj, in Aleša Primca, Ljubljana, z odločbo št. U-II-1/15 z dne 28. 9. 2015 odločilo, da se razveljavi Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega ...


Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo
[146.31 KB]
acrobat Odločba
[402.02 KB]
acrobat Odklonilno LM sodnice Jasne Pogačar
[221.07 KB]
acrobat Pritrdilno LM sodnice mag. Marte Klampfer
[182.72 KB]
acrobat Pritrdilno LM sodnika mag. Miroslava Mozetiča
[178.24 KB]
acrobat Pritrdilno LM sodnika dr. Ernesta Petriča
[187.62 KB]
acrobat Odklonilno LM sodnice dr. Jadranke Sovdat
[370.81 KB]
acrobat Odklonilno LM sodnice dr. Dunje Jadek Pensa
[299.75 KB]
acrobat Pritrdilno LM sodnika Jana Zobca
[353.12 KB]
acrobat Odklonilno LM sodnice dr. Etelke Korpič - Horvat
[212.74 KB]